Partners

Samenwerking staat centraal bij ExpAnt. We hechten veel waarde aan een effectieve samenwerking binnen ons team, waarbij we onze ervaringen en expertise delen. 

Bovendien streven we ernaar een hecht team te vormen met ouders, leerkrachten, de school en natuurlijk de leerlingen zelf. Daarnaast onderhouden we nauwe relaties met een uitgebreid netwerk van partners, waarmee we regelmatig in gesprek gaan en gezamenlijk naar de toekomst kijken. 

Partners