Visie

ExpAnt streeft naar een gerichte en participatieve leerondersteuning. We willen samen met de leerling, ouders, gastschool, het CLB en andere partners de krijtlijnen uittekenen van een ondersteuningstraject met de hoogste garantie op een succesvolle
schoolloopbaan. ExpAnt wil daarnaast ook als lerende organisatie aandacht besteden aan samenwerking, teamspirit en collectieve verantwoordelijkheid.

De visie van ExpAnt is opgebouwd uit 6 kernwaarden die onderling ook nauw verbonden zijn met elkaar.

Kleinschalig

Bij ExpAnt ligt de nadruk op het creëren van een warme en inclusieve omgeving, waarin iedereen zich begrepen en gewaardeerd voelt. Nabijheid is hierbij essentieel. We zien kleinschaligheid zeker niet als een beperking maar als een kracht. Hierdoor kunnen we voldoende afstemmen, zowel intern als extern. Het stelt ons ook in staat om geen top-down organisatie te zijn maar samen een project uit te bouwen, vertrekkend vanuit de noden uit de praktijk.

Laagdrempelig

Bij ExpAnt staat de deur open en willen we vlot bereikbaar en aanspreekbaar zijn. We willen dat iedereen zich welkom en gehoord voelt, zowel binnen als buiten onze organisatie. Onze aanpak is open en transparant, zodat communicatie makkelijk verloopt.

Zowel de leerondersteuners, als de teamcoaches en de directie zijn bereikbaar en aanspreekbaar.

Authenticiteit

We geloven dat echtheid of authenticiteit de kern is van wie we zijn en wat we doen. Authenticiteit staat ook voor: zelfbewust zijn, weten waar je sterktes liggen en weten waar je minder sterk in bent en durven beroep doen op anderen. We gaan voor een organisatie gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip. We blijven trouw aan onze waarden en aan onszelf en we delen zowel de successen als de uitdagingen met elkaar en met onze partners.

Faalmoed

Faalmoed staat centraal, omdat we fouten en uitdagingen inherent aan het leerproces vinden. We moedigen iedereen aan om deze momenten te zien als waardevolle stappen op weg naar groei. We willen elke collega, elke partner, elke leerling en elke leerkracht ondersteunen om zijn of haar eigen pad te verkennen met zelfvertrouwen en veerkracht.

Expertise

Een groot deel van onze expertise ligt in vaardigheden zoals zelfreflectie en het opbouwen van steunende netwerken. We hanteren een systemische kijk waarbij gekeken wordt naar alle betrokken partners en hoe ze elkaar onbewust beïnvloeden. We doen dit om handelingsgericht werken niet alleen als concept te omarmen, maar ook om het echt in de praktijk om te zetten. Op die manier kunnen alle partners rond het kind verbindend samenwerken, en staan de onderwijsbehoeften van elk kind centraal.

Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken interdisciplinair samen: achter elke leerondersteuner staat een team waar ze steeds bij terecht kunnen.

Niemand staat er alleen voor, we zijn collectief verantwoordelijk voor de uitbouw van een kwaliteitsvol leersteuncentrum

Afstemmen

Het proces van afstemmen is het basisproces binnen ExpAnt. Samenwerking en partnerschap staan centraal en we geloven dat afstemming hierbij essentieel is. Ons team gaat steeds samen op zoek naar oplossingen die aansluiten bij de noden die er zijn en de context. We vertrekken vanuit een evenwaardig partnerschap. ExpAnt wil samen met hun scholen, leerlingen en ouders de leerondersteuning kwaliteitsvol vormgeven. We doen ons best om alles bespreekbaar te maken en daar waar het minder loopt, gaan we in dialoog en zoeken we samen een oplossing.

ExpAnt is een “SAMENVERHAAL”.