Missie

ExpAnt biedt deskundige leerondersteuning zowel aan kinderen en jongeren met extra noden die les volgen in het gewone onderwijs als aan leerkrachten en schoolteams. Onze leerondersteuning is aangepast aan de onderwijs- en ondersteuningsnoden van de leerling, leerkracht en school met respect voor het pedagogisch project van de gastschool. Vanuit een inclusieve bril creƫren we een stimulerende omgeving.

We gaan voor een duurzaam effect van onze ondersteuning door in te zetten op het versterken van de competenties, doelmatigheidsbeleving en handelingsbekwaamheid van leerlingen, leerkrachten en schoolteams.