Kinderen op een rij met handen in de lucht

In een inclusieve samenleving vinden we het belangrijk om elke leerling een eigen plek te geven waar hij of zij in alle rust en vertrouwen kan groeien. Het ontplooien van talenten en mogelijkheden gaat bij iedereen gepaard met uitdagingen. Soms zijn deze zo complex dat er nood is aan extra ondersteuning, hulpmiddelen of gewoon iemand die vanuit een andere bril naar de situatie kijkt.

Het vernieuwde leersteundecreet geeft leerlingen de kans om les te blijven volgen in hun vertrouwde schoolomgeving, waarbij leerondersteuners samen met klasleerkrachten zorgen voor een klasomgeving op maat.

ExpAnt is één van de leersteuncentra van het Katholieke onderwijs in de Provincie Antwerpen.

Als hecht team van enthousiaste en warme leerondersteuners gaan we voor een laagdrempelige werking, waarbij we vlot bereikbaar en aanspreekbaar zijn.

Elke dag opnieuw streven we ernaar om een betrouwbare partner te zijn. We komen naar jullie toe om actief te luisteren naar alle experten ter plaatse: (zorg)leerkrachten, CLB, ouders en de leerling. Vervolgens kijken we samen waar onze expertise ingezet kan worden om het welbevinden van de leerling op school te maximaliseren. In nauw overleg komen we tot een persoonlijk traject. Dit kan gaan om een kortlopend adviestraject, een langdurige leerlingenbegeleiding of een teamgerichte ondersteuning. We willen alle betrokkenen uitdagen de kracht in zichzelf, hun klas en de school te ontdekken. 

ExpAnt kiest daarbij resoluut voor een totaalbenadering. Door het welbevinden centraal te stellen, bouwen we stap voor stap aan zelfvertrouwen en verbinding.